Архиве ознака: ЛеЗ 0004494

PEVANJE BITNOG MIŠLJENJA / Boško Tomašević


Pesništvo bitnog je poetska analitika izvora. Ono otvara pitanje drugog početka poezije. Stoga bît pevanja bitnog mora biti (o)pevana iz alétheia, iz neskrivenosti, kojim će se dosegnuti prvi početak pevanja onog početnog koje je prva stvar pevanja. Pri tome se razumeva da su istina pevanja i istina bivstvovanja, obe, u svojoj biti pesničke. Raskrivanje otemeljujućeg iskona, istine kao neskrivenosti (alétheia), moguće je samo u pesničkom zasnivanju istine bivstvujućeg koja se događa unutar okreta: „bit jezika” je „jezik biti”.

преко PEVANJE BITNOG MIŠLJENJA / Boško Tomašević.