Архиве ознака: ЛеЗ 0004485

СТРАВА И СРАМОТА


„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен према нашој култури и да књиге из Дворске библиотеке не смеју и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Ове књиге су својевремено однете из Краљевске у Народну библиотеку како би се о њима водило рачуна, како би се тамо чувале и излагале, а не да се отпишу као стари папир”, истиче Александар Карађорђевић.

преко СТРАВА И СРАМОТА.