Архиве ознака: ЛеЗ 0004444

Кључеви


Овде ћемо убудуће публиковати поезију, прозу или есеје, писаца и других уметника – потенцијалних чланова будуће Академије Алхемије. Према избору наших антологичара, оних што иду путем на коме нема прашине.

преко Кључеви.

Advertisements

УВОД / Данило КИШ


Јер при данашњем стању наше књижевне критике и наше књижевне теорије – стању које не обећава никакав бољитак – говорити о својим књигама књижевнотеоријски није више никакав хир, него нужност.На крају крајева, све што се писцу догађа, зло и добро, део је његове књижевне судбине (а он друге и нема). Tout est à boutir à un livre (Маларме). Све на свету постоји да би се написала једна књига.

преко УВОД / Данило КИШ.