Архиве ознака: ЛеЗ 0004354

Ерос и порнос / Милентије Ђорђевић


……..Ако погледамо нашу издавачку продукцију последњих деценија прилично лако ћемо уочити списатељице у чијим романима је еротски и порно елеменат препознатљив. Међу најплоднијим и најчитанијим је њих шест: Љиљана Хабјановић Ђуровић, Јасмина Ана, Анабела Басало, Маша Ребић, Исидора Бјелица и Весна Радусиновић . Већина њихових романа већ у наслову наговештава да ће се тематика вечног опозита мушкарца и жене сагледавати кроз призму телесног и еротског. Свакако да је у истицању ласцивних и провокативних наслова садржан и маркетиншки кључ против кога издавачи очигледно нису имали ништа против. Наводимо најзанимљивије наслове Јавна птица (Љиљане Хабјановић Ђуровић),Укуспорока ,Парење јелена (Јасмине Ана), Тајне женских јастука и Жена с грешком (Анабеле Басало), Спонзоруше (Маше Ребић) Сајбер курва иНепристојна писма мушкарцима (Исидоре Бјелица) , Острво мушкараца, обала жена (Весне Радусиновић) итд.
После ових чињеница намећу нам се бар два побочна питања, прво, зашто се у овом периоду жене у толикој мери биле поборници ове тематике и друго, каква је читалачка публика тих романа, ако по тиражима и броју издања можемо закључити да је веома бројна . Ако избегнемо ризик уласка у озбиљније социолошке анализе, можемо закључити да је вероватно реч о видној еманципацији жене која је почела још на почетку прошлог века а насилно угушена у периоду Другог светског рата и гушена још неколико година после рата. Рушење постојећих табуа и релативизовање етичких норми стварало је свуда, па и код њих, утисак неограничене стваралачке слободе. Свакако не смемо заборавити и снажан утицај медија и стране литературе, нарочито Ерике Џонг, Сузан Сонтаг, а од писаца посебно Чарлса Буковског….

Видети више http://milentije.blogspot.com/2010/11/normal-0-1.html