Архиве ознака: ЛеЗ 0004248

У ВРТЛОЗИМА И ВИРОВИМА АПОКАЛИПСЕ (ОБЈАВЕ) ЛУКИЋЕВЕ / Миодраг Мркић


Савременици препознају, бар из Србије иЦрне Горе (а и из неких других земаља) у овомјахању изнад облака томахавке, секире. Ту је ипакао који иде за коњаником. Ове слике коњаникаапокалипсе ономе ко није из Србије и Црне Горемогу изгледати само као оригиналне, убедљивепоетске слике. А оне то и јесу, али је прототипза њих сурова стварност рата. Не би нас далекоодвело упоређивање, паралела “отварања печата” уЈовановом откровењу и овом откровењу МирославаЛукића у шест откривања. Песник нас у поеми позива“да дођемо и видимо”. Да кажемо тако – познатедетаље катаклизме и обичне детаље. Лукић их рањавасвојом лепотом речи. Ту су: “црно сунце”, “крвавмесец”, “звезде… шире ужас и пепео”.На плану идеја дела значајни су стиховикоји су курзивом штампани:Дођи и видиВелики дан и страшну ноћ гнева,Ко може остати?

преко У ВРТЛОЗИМА И ВИРОВИМА АПОКАЛИПСЕ (ОБЈАВЕ) ЛУКИЋЕВЕ / Миодраг Мркић.