Архиве ознака: ЛеЗ 0004244

ПЕЧАТ ДРУГИ. (МИШЉЕН МИШЉЕНОВИЋ ДРУГИ:)


СЕНКОВИЋИ (славе Светог Аранђела). Добеглице саистока. У њиховом старом крају био је неки спахија, насртао је на образи чинио зулум. То је Сенковићима додијало и решише да га убију. Билаје удешена једна свадба. Увече, кад је невеста требало да иде у кућумладожење, спахија је послао слугу да је доведу у његову ложницу.Млади БАЂА СЕНКОВИЋ преобуче се у невестинске аљине,нарумени образе и оде код спахије. Убије га у његовој кући, и исте ноћиСенковићи у страху од одмазде побегну у планине. Прво су се населилиу Нересници, која их је подсећала на њихов стари крај. А после пређуу Босиљковац, јер је овде било доста плодне земље за обрађивање. БађаСенковић подиже дрвени заветни крст испод Крстоношног храста.Крст је био покривен вењаком да га чува од влаге. Тад су харачплаћали сви мушкарци од седам до осамдесет година. Давасмоспахијске задужбине: десетак, свадбарину, казаницу, жировницу,попаше, котарно, медарину. Оку меда на трмку, два гроша за удајућери или женидбу сина…

преко ПЕЧАТ ДРУГИ. (МИШЉЕН МИШЉЕНОВИЋ ДРУГИ:).