Архиве ознака: ЛеЗ 0004234

Milan Panić Balkanski prorok > preporuka


Moj memorandum, koji sam uputio francuskoj vladi, imao je konkretne predloge: priznavanje prava Albancima da stvore svoju državu, prava da se ujedine i poštovanje celokupnog etničkog albansskog integriteta. Zastupao sam mišljenje da nema čistih etničkih teritorija, nego da ta razgraničenja budu takva da se recipročno garantuju prava. Žospen je taj dokument primio i govorio u parlamentu da postoji mogućnost kompro-misa i da treba poći ka kompromisu.Ali je Madlen Olbrajt saznala za tu inicijativu francuske vlade i intervenisala kod Širaka. Širak je pozvao Rugovu i dao izjavu da nema podele Kosova. Onda je deset dana trajao žestoki medijski rat protiv Ćosića u svetskim medijima – kakva podela, nema podele.Kad se sve uzme u obzir, američka odluka da se osvoji Kosovo i da mu se da nezavisnost bila je toliko jaka da su svi drugi pokušaji bili slabi prema američkom, a da ne govorimo o ponašanju Rusije.Rusija je na Balkanu, dok sam bio predsednik, igrala ulogu kurira, poštara. Ja sam iz Moskve dobijao samo direktive.- Kad biste mogli da promenite neke odluke ili korake iz tog vremena, šta biste uradili na drugi način?- Ja ne bih prihvatio rat sa NATOM. Neknas okupira, ali ja ne bih vodio rat koji se gubi. Srpski narod je u 20. veku dao premnogo žrtava, on je u katastrofalnom demokratskom stanju i ne sme više ni kap krvi da prolije za uzaludne ciljeve. Ja rat ne bih prihvatio, neka nas okupiraju, a za slobodu bismo se borili, kako smo se oduvek borili. Naravno, kad smo već bili napadnuti, govorio sam o patriotskoj odgovornosti -moramo da trpimo, ne možeš da budeš neka peta kolona, izdajnik, ali sam stalno tražio mogućnost da se sporazumemo, da prekinemo rat. Pokušao sam sa patrijarhom Pavlom da utičem na Miloševića da kapitulira, da prihvatimo sve uslove. Milošević nije hteo da primi patrijarha.

преко Milan Panić Balkanski prorok > preporuka.