Архиве ознака: ЛеЗ 0004233

Rim: Božji dodir sa tavanice


SLIKAO LEŽEĆI DA bi mogao da oslika tavanicu, Mikelanđelu su bile potrebne odgovarajuće skele. Papin arhitekta je napravio aparaturu koja je trebalo da bude zakačena za strop metalnim alkama. Umetnik se, kažu, smejao kada je video skelu i zabranio njenu upotrebu tvrdeći da će alke da oštete zid. Uz blagoslov pape, Mikelanđelo je napravio svoju skelu, odnosno, drvenu platformu koja je bila prikačena u postojeća udubljenja u zidu. Bila je postavljena na velikoj visini, pa je umetnik bio prinuđen da leži dok slika.

Rim: Božji dodir sa tavanice | Kultura | Novosti.rs.