Архиве ознака: ЛеЗ 0004231

О УМЕТНИЧКОМ САВРШЕНСТВУ / Иван Иљин


А да би осетио основну замисао, да би докучио уметни-чки предмет, мораш да се предаш сазрцању срца и да из свог сазрцавајућег срца питаш Бога, свет и човека о тајна-ма њиховог бића. Зарони у ту духовну дубину, као у нека-кво море, и врати се из ње с бисером. Изгуби се у блаженим пространствима духовног искуства и донеси отуда најбољи цвет. И сачувај у свом стваралаштву верност том бисеру или том цвету. Само у том случају ћеш сазнати како и од чега живи уметник „обузет предметом”; тек тада ћеш бити у стању да створиш ликове адекватне предмету и одговарајућу естетску материју: дај нужно и само нужно! само предметно укорењено! и ништа сувишно, ништа прекомерно! само оно, кроз чега светли и сија сам пралик предмета!Ето, то је правило, то је критеријум уметнички савр-шене уметности. И у будућности ће руски народ, пробуђен и прочишћен невиђеним патњама које су му биле послате, поново ступити на тај велики, класични пут својих вели-ких уметника и почеће поново да ствара нову и прелепу уметност.

преко О УМЕТНИЧКОМ САВРШЕНСТВУ / Иван Иљин.