Архиве ознака: ЛеЗ 0004220

Превредновање


Да бисмо олакшали читаоцу и заинтересовали га за читање ове моје књиге, и тиме заинтригирали за есејистички роман Ујкин дом, у почетку смо издвојили делове романа који обавештавају читаоца о теми, фабули, али “обавештавају” га и о поетским својствима дела. На крају књиге су извесне варијације закључка о књизи Ујкин дом. Као и потреба превредновања. Указао сам на вредност једног Лукићевог романа (написао их је једанаестак!), вреднујући стваралачки напор Лукића, креативног аутора, интелектуалца, једног од поштенијих…Лукића, односносно браћу Лукић, и друге млађе српске књижевнике, доживљавам као ауторе који доприносе на конкретан начин неопходном превредновању. Лукић је започео крчење ове наше “шикаре бардова”. Лукић је разобличио, “ђипање” како у друштву тако и у култури, савременој књижевности, књижевној критици. Назвао је правим именом оно што је обележило минули век.

преко Превредновање.