Архиве ознака: ЛеЗ 0004203

Sad i ćirilica postala hrvatska


Dubrovački molitvenik o kojem je bilo reči na skupu u Zagrebu, ipak je srpski. Ipak, na skupu gotovo da se i nije čulo kakav su uticaj na ćiriličko pismo imali hrvatski Srbi. Mario Grčević je utvrdio da je reč o izrazu “lingua serviana”, servijansko-srpskom jeziku, koji se koristio u dubrovačkim arhivskim spisima. Pomenuto je istraživanje Pavla Ivića koji je postavio hipotezu da se do tog izraza došlo kada su se Srbi iz zaleđa Dubrovnika počeli naseljavati u samom gradu.

Na zagrebačkom skupu nije rečeno da je ćirilica do sada bila samo instrument u političkom obračunu “hrvatskog korpusa” sa svime što dolazi iz Srbije, pa je najčešće i samo pominjanje ćiriličkog pisma izazivalo negativne reakcije. Sada, kako akademici tvrde, Hrvati treba da saznaju da postoji i hrvatska ćirilica, koja je nacionalni ponos.

Sad i ćirilica postala hrvatska | Kultura | Novosti.rs.