Архиве ознака: ЛеЗ 0004143

КУДА И КАКО?ГЛУВО ДОБА


Понедељак24.12. у 19:00 Мала салаПолитиколошке теме ГЛУВО ДОБАДемократије у СрбијиПредстављање књиге Маринка ВучинићаУчествују: Бранко Драгаш, Миодраг Радојевић, Слободан Рељић и ауторОва књига је збирка текстова насталих као резултат анализе основних политичких и друштвених процеса у развоју савремене демократије у Србији. Демократија у нашем транзицоном друштву је неконсолидована и надзирана а очигледнаје доминација партокатскогначина владавине, која је највећи узрок разарања демократског потенцијала у наше друштву. Зато је у овој књизи велики број текстова посвећен анализи деловања и функционисања странака и односу гвозедног закона олигархије и демократије који је преовлађујући у нашем не само партијском животу. Ова књига је својеврсна хроника нашег политичког живота, доминантне политичке културе и менталитета, њена замисао је у реафирмацији основних демократиских начела и идеала чијеје остварење темељна залога и услов да демократија може функционисати као политички и институционални систем. Маринко Вучинић________Из ПРОГРАМА Дома културе „Студентски град, децембар 12, 2012, стр. 9

преко КУДА И КАКО?ГЛУВО ДОБА.