Архиве ознака: ЛеЗ 0004126

ЗЛОУОТРЕБА ИНТЕРНЕТА


Razlozi koji su afirmativni potenciraju na specifičnom obliku povrede prava preko interneta i specifičnoj reakciji na povredu, te insistiraju na jedinstvenom zakonodavnom poduhvatu. OD razloga protiv najubedljiviji je onaj koji upozorava na raznolikost povreda prava preko interneta. Da li se objektivno može očekivati delotvornost zakona koji bi u sebi objedinjavao krivične i građanske prestupe? Može li se stvoriti takva metodologija koja bi zadovoljila zahteve krivičnopravne i građanskopravne sistematizacije norme. Logičan je zaključak da su takva očekivanja prenaglašena….

преко ЗЛОУОТРЕБА ИНТЕРНЕТА.