Архиве категорија: препоручен чланак

Поводом нове књиге професора Мила Ломпара: „Дух самопорицања“ / Владимир Димитријевић


……Тобож, какав титоизам кад је Тито умро?

Али, „Дух самопорицања“ нам доказује да је Тито својим делом живљи него икад. Главни ударац развоју наше интелигенције у правцу „српског становишта“ нанео је титоизам, као специфична врста комунизма иза кога је стајала НАТО Империја (сви знају да је, после раскида са Стаљином, Тито склопио чак и војни споразум са Турском и Грчком, као чланицама НАТО пакта, и да се знало да би у склучају рата између блокова Титова Југославија била на страни Вашингтона, а не Москве. )

Титоизам је био комунистички тоталитаризам маскиран у причу о самоуправљању и културним слободама, чија је основа, још од Четвртог конгреса Коминтерне, била сробофобија (борба против „великосрпског хегемонизма“ ).

Зато су у титоизму били могући полуинтелектуалци попут Ђиласа (који ће постати дисидент, али остати идеолошки једностран и непокајан за штету коју је нанео српском народу): такви су били спремни на све, па и да стварају нове нације, попут Црногораца, упркос свим доказима историје и културе.
…….
Титоистички интелектуалац је био мајстор кетмана, претварања и мајмунисања, спреман да за паре обави сваки партијски задатак и покрије све лажи једне неслободе причом о „социјализму са људским лицем“, „Младом Марксу“ и „Тезама о Фојербаху“.                             .
Оно што је основно запажање Ломпарове књиге тиче се недостатка српске културне политике – у сферама политике, пословне и медијске делатности. ….

Видети више: http://www.dverisrpske.com/sr-CS/za-dveri-pisu/autori/vladimir-dimitrijevic/zadatak-intelektualaca-prikaz-knjige-mila-lompara.php

Велика испраћуша, роман песника Александра Лукића


Још се није осушила штампарска боја са најновијег романа песника Александра Лукића!

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-31

ЛУКИЋ, Александар, 1957–

Велика испраћуша : у спомен маестру пер Пјетру / Александар Лукић – Београд : Мобаров институт : Заветине, 2011 (Пожаревац : Ситограф РМ). – 222 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ. 2)

Тираж 500. – Белешка о писцу: стр. 221-222.

ISBN 978-86-82255-11-6

COBISS.SR-ID 186113292

____________

(одломак из романа)

…..  Има смр­ти, све је ви­ше има! Ко се то­ме ра­ду­је?

Пле­ме­ни­ти Ан­ђео ко­ме се чу­де што је ве­ли­ки, што ни­је ве­ли­ки. Што је ма­ли, што ни­је ма­ли. Мон­струм је на­ву­као на ли­це – ли­це чо­ве­чан­ства, ве­ћи­не. Ко раз­у­ме, раз­у­ме, ко се пра­ви луд, нек се окре­не, око се­бе и за­гле­да у ли­це бли­жњег! Но вре­ме за опра­шта­ње се при­бли­жа­ва. Са­мо што ни­је. Ту­жни Стр­ви­нар Пле­ме­ни­ти Ан­ђео не пре­ста­је да тре­би пра­вед­ни­ке, ку­пи их и Го­спо­ду на ис­по­вест ша­ље. Као што пи­љар за те­згом од­ба­цу­је тру­ле пло­до­ве, Му­че­ник Кр­во­лоч­ни ба­ца бом­бе, ис­па­љу­је ра­ке­те. Што је раз­о­рао, још ду­бље по­но­во оре! Све­та али­јан­са не по­шту­је ни свој Ус­крс да би по­што­ва­ла туђ! Не ма­ри за Хри­стом ни­ти чу­је мол­бе Све­те Сто­ли­це. Пле­ме­ни­ти Ан­ђео Па­сји Син ра­зо­ра Бал­кан и са­гра­ди ме­ђу на­ма мо­ре смр­ти. На не­бу је ви­со­ко, Кр­ва­ви Змај, ле­ти и не ха­је за ја­у­ке ра­ње­них. Шта мо­же из мо­ра смр­ти да ник­не?        ……

____________

Цена ове књиге у књижарама је 1.200,00 динара. Може се набавити у књижарама у Београду и Пожаревцу. Поруџбина директно од издавача телефоном +381653006950 или мејлом miroslav7275@gmail.com подразумева попуст 50%. Поручиоци изван Србије плаћају и поштански трошак. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Иван Лукић, 180 309 Београд, Раковица, улица Сердар Јанка Вукотића 1/13. Поручиоци из Србије новац шаљу уобичајеном поштанском уплатницом. Ово је најједноставнији и најбржи начин да дођете до ма ког издања „Заветина“.  При том и најјефтинији. Ово упутство важи првенствено за физичка лица. …

======================== ПОРУЏБИНА РОМАНА ДИРЕКТНО ОД ЗАВЕТИНА М. Лукића