Ознаке

СОМ И СВ. ФИЛИМОНДруштво “Суз” припремало се за славу светогаФилимона 1913. (5. XII). Већ су неколико даналовили рибе. Кад су изашли у лов 3.XII , нису ималисреће цело пре подне. Једва су осигурали ручак тогадана. Одмах после подне наставили су лов. Кад сувећ били на води, и пре но би забацио мрежу, Микасе помоли св. Филимону а и остали заједно сњим:”Помози нам наша славо, св. Филимоне, затебе ово радимо, а не за себе!…” Потом је забациомрежу и кад су је повукли, – у пређи се ваљао једансом, скоро 2 метра дугачак. Кад су га извукли иизмерили био је тежак 124 килограма.

преко Пробрано.

Advertisements