Ознаке

Свакако,Ћуп комитског војводе представља значајно остварење, које ће критичари сагледати из својих углова; не научници, они испитају “смислове”; критичари их “производе”. У овој повести доминантни су Смрт и Злочин. Што има смисла .”Роман је Смрт; од живота ствара судбину, од сећања користан чин, а од трајања усмерено и сувисло време”, како каже Р. Барт. У овој повести се преплићу Роман и Историја, и то је добро, пре свега, због ” њихове дубоке сродности”, јер: “Роман и Историја изграђују независтан свет, који сам производи своје димензије и границе и у њима распоређују своје време, свој простор, своје становништво, своју збирку предмета и своје митове ” ( опет Барт!). Бавећи се различитим половима балканског синдрома, па и Бугарима и Србима, Савић је показао колико су злодела бугарских окупатора била сурова. Та одступања од цивилизациских пактова била су изведена без врлине, количина злочина је надмашила врлине.

преко Одломци из приказа Савићевог романа „Ћуп комитског војводе“.

Advertisements