Ознаке

Сви писци и песници морају да знају како се животу може сметати!”1“Ево како. Повери ли се дрвету брига о његовом властитомрастењу, дрво ће цело израсти у изданке, или ће отићи сасвим укорен, или ће се потрошити на један лист, зато што ћезаборавити на васиону на коју треба да се угледа, и, производићеједну ствар од хиљаде, почеће у хиљадама производити једно теисто “2Мит ме је одвукао и помогао ми да заборавим много тога: такосам сачувао најдрагоценије ствари.Крупне хризантеме са којих се круне латице…Тога могу да се сетим тако јасно, као и бешумног откидањасуза…Као некада моје играчке и голубови, тако су, временом, и мојасећања тонула у бујну траву иза салаша на обали Пека, у златотопољака, у расцветане багремаре, којих је било много око села. Упластове…

преко Сви писци и песници морају да знају како се животу може сметати!.

Advertisements