Ознаке

У „Можда спава” Дис је морао да нађе нову мелодију и њу је постигао једним заиста чудесним тринаестерцем. Ако је поезија стварање, онда је Дис у „Мо-жда спава” у потпуности остварио велика песничка начела, потврђујући да је песник у тренуцима изузетног надахнућа налик Великом Мајстору. Ако је „Можда спава” љубавна песма, у шта нисмо сасвим уверени, онда је то сигурно најлепша љубавна песма написана на српском језику.Речено је да је Дисов језик један од најгорих у српској поезији (Миодраг Па-вловић), али и поред тога Дис је и са таквим јеаиком, са доста сиромашним лек-сичким фондом, са лабавом версикацијом и на махове расплинутом формом, успео да створи поезију изузетне песничке имагинације. Само захваљујући чу-десној имагинацији могао је Дис да превлада све слабости своје поетске техни-ке. Нема критичара који није, готово у свим чиниоцима који творе песништво једног песника, нашао велике мањкавости, и недостатке у Дисовој поезији, али сваки је ипак морао да призна Дису да је српску поезију покренуо унапред, што је итекако било тешко постићи после таквих песничких величина какве су биле Милан Ракић и Јован Дучић.

преко Периодика, прелиставање.

Advertisements