Ознаке

Oskar Davičo je dinamičan pesnik, kod njega se uvek nešto događa,u njegovoj poeziji se zaista nešto zbiva. Osećanje smrti nije slučajno (smrt sina, zaklani Mirko D., izbeglištvo, dva svetska rata, smrt žene, logor,robija, pogibije mladih ljudi, umiranja tokom ratova ).Davičo je svedok svoje epohe, čije delo je neverovatno slojevito.Slojevitost dela je karakteristika svih velikih pisaca. Rešenja i razrešenja koje ima Davičo u poeziji su očaravajuća, zapanjujuća i samo su za one hrabre koji umeju da ga slede.I da završim rečima Sartra :”Reči nisu više sredstvo za komunikaciju, već magično oruđe koje dozvoljava pesniku da ga koristi i kao stvari i kao značenje.Kada je značenje reči oslabljeno počinje da se ogleda fizički aspekt reči.Tako shvaćene reči predstavljaju značenje, ali ga ne izražavaju.Primarni zadatak pesnika nije da se izražava, već da iz sebe rodi novi krug zbivanja. U pesmi su strasti umetnika apsorbovane, izgubljene u imaginarnom delu njegovog rada “.

преко Oskar Davičo -Poverenje u reč / Sanda Ristić-Stojanović.

Advertisements