Ознаке

Митићу је, наравно, као метафизичком песнику важна Целина.Овај вечити усамљеник и умник,увек је био на приличном одстојању  од сваке власти,јер је знао у чему је смисао власти: Попев месо / И костур на престо / Мржњом пошав / У ратиште  прво  (стр .56). Овоземаљском, мутљагу крви и срца, политици и власти, Митић супротставља подвиге аскета и столпника . Упорно и пажљиво, селективно, копајући у богатом фолклору свог ширег завичаја – североисточне Србије,Митић бира сачуване народне легенде и предања –  свехришћанска и свебалканска, и зналачки их уграђује у свој спев показујући наличје светске историје, историје људског рода : Некад давно/ У неком незнаном/ Вилајету/ Био човек окат // Виде оно / За шта слова нема /   Безданима / Видео утробу // Умом око / Водећ прозирао /  И кроз камен /  И кроз љуто гвожђе //  Усхте окат/ Згледано да преда / На подвижје / Браћу да окрене //  Од сна чамног / Да одбије људе / Не би л срцем / Човештву домакли / / Не хтедоше / Б р а ћ а  в е л е у м љ е /  Место на себ / На њега удрише // Обалив га / на њега  гомилу/ Снуштише га/ Бранећи ништину  (стр. 60 ).

Митићев спев је дивни низ чудесног преплитања ,Нечега и Ничега , Света и Несвета , Ругобе и Лепоте , Посебног и Општег (Прогоне се / Гроза и Усхитје / Ругобина /Лепоту сурвава // Собом распет / Чему л Распетоме / Себе бијућ / Од ког ли одбрану // Све преврћем / Под челом сивину / Чудоумљу /Отворницу иштем // За расковје / Да узмогнем силу / Да доумим / Велику Промену – стр.62) .ВЕЛИКА ПРОМЕНА песнику се морала првиђати и онда када је писао песму ТРЕЋИ ПЕТЛИ (можда је та песма ТРЕЋИ ПЕТЛИ , седамдесетих година била духовна предприпрема за настанак овог спева?), у којој је далековидо сагледао пакао и усуд епохе, земљака и судбине (Усред дана / Усред Стига видим / Слике срашине / Имена им не знам //  Људи страшни / Људима неслични / Са високим / Рукама од ватре  – стр.63.  Јесу ли то Надљуди, или Нељуди, које Митић опева са хомеровским смислом за истицање детаља : Сваком црна  / Међ очима звезда / Црна звезда / Црним блиста сјајем // Шта л то чине /  Рукама од ватре / Камо л ходе / Земљу не дотитичућ //  Чему л руже / Чему л звезде црне / Од камо су / Којим страшним послом стр.63) СВЕТСКИ СТУБ.

Advertisements