Ознаке

Izgublje¬nom zavičaju, a ne mišljenju, pripada zapravo „prva reč bitka”. Stoga se, govoreći o mestu bitnog pesništva unutar ontologijske razlike, može reći da ono uščuvava rani trag razlike bitka (spram bića) koji se u njemu nije „izgubio u jednoj nevidljivosti bez povratka”, već, naprotiv, rani trag je u njemu zaštićen, pričuvan, pro-gledan, zaustavljen. Tome, dakako, deluje u bîti svojoj sâm učinak pisanja. Ali nikako samo on. Naprotiv. Reč je o „pričuvanom upisu”, kome se jedino pesništvo kao takvo ukazuje u svojoj bitnoj autentičnoj funkciji. Bit¬no pesništvo, jedino ono, tematizuje razliku bitka spram bića (ontologijsku razliku) ne zaboravljajući je

преко KRATKA RASPRAVA O MERI ZA MIŠLJENJE UDESA PEVANJA / Boško Tomašević.

Advertisements