Ознаке

Док је Ласта Колар певао, да ли од вина, песме, или затошто је дошао суђени час, Јакушев је склопио очи и почео да разговарасам са собом. “Ну, ви пријехаљи канешна?…” Привиђало му се да судопутовали његови из Русије да га воде. Дошла је и жена Ласте Колараса децом, а поп Николај избуљио у њих очи. “Оче Николај, ти ћеш даумреш, бре!” дрекнуо је уплашено Ласта Колар.Поп Николај гледао је избечених очију у децу Ласте Колара,али их није видео, његова је душа летела небом. Одлетела! Бог да мудушу прости!Ласта Колар је укопао попа Николаја јужно од нашебосиљковачке цркве, на једно педесетак корака. Све ствари покојногпопа Николаја Јакушева Ласта је чувао у свом војничком куферу којије донео из немачког заробљеништва, а када је сазнао да је и онај поп,из Лучице код Пожаревца, коме су биле намењене БЕЛЕШКЕ Н.Јакушева, умро, Ласта је донео мени и БЕЛЕШКЕ и преписку и личнадокумента пок. Николаја Јакушева. Што је било добро. Склонио самих на сигурно место, а Бора ће, остаје ми да се надам, знати где сеналази скровиште, и тих и неких других ствари…

преко ВОЂА РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕ КУКАВИЦЕ.

Advertisements