Ознаке

Током студија гледао сам филм Бернарда БертолучијаХХ век. Велики уметник је главном јунаку такођедоделио сличну улогу да се понаша са крављом балегомпопут мог оца.Тако је код мене још у раном детињствуа код Бертолучија у зрелом стваралачком добу,ХХ век сведен на једну те исту слику.

преко АЛФА И ОМЕГА ХХ ВЕК / Александар Лукић.

Advertisements