Ознаке

УСЛОВИ:Примају се само рукописи који до сада нису ни штампани ни публиковани, тј. Необјављивани, до 10 шт. табака ( тј. не дужи од 80 страница А4 укуцаних фонтом Times New Roman, величина 12 п.)Радови треба достављати у електронском облику (диск, дискета, е-маил), уређене на следећи начин:Име и презиме аутора, Адреса, Наслов рукописа.Обавезан је кратак био-библиографски податак о аутору!!

преко Jубиларни конкурс 2013..

Advertisements