Ознаке

У причама тог скоро идеалног приповедача има триста чудаи свакојакога јада, али још више смеха, – како пише Андрић.11Мајстор приповедач – обично – не брине о судбини својихприча ни о томе како их људи дочекују и тумаче. Не брани их и необјашњава.Смешка се и ћути, или прича нове. Само се с времена навреме и сам чуди: – Нуто, види!12Мајстора приповедача је Андрић нашао и у свом ужемзавичају, али и у самом себи.13Андрић је стрпљиво стицао и развијао своја стваралачкаискуства, пробијајући се ка мајсторству. Овај избор је био ограниченунапред задатим обимом ове библиотеке, и он је начињен, махом, одприповедака објављених у првој Андрићевој књизи, којима јепридодато и неколико других

преко МАЈСТОРСТВО.Мајсторство приповедача?.

Advertisements