Ознаке

Изабране приповетке Н. Гогоља под насловом ПОРТРЕТ појавиле су секао књ. седма другог кола (април 2006), али без поговора, тј. одабраног одломка изНабоковљеве књиге. Опет је неко невидљив, из редакције “Наја” цензурисао – овогпута – Набокова! Не пише, дакле, само живот романе, већ и цензура!

преко НИКОЛАЈ ГОГОЉ / Владимир Набоков.

Advertisements