Ознаке

П.С. – И из ове књиге је, нека волшебна рука, на путу од уредника до штампарије,исекла следећи прилог: предвиђен да буде одштампан на полеђини корица:“…Детињство – више него личност једне девојчице, и праведније него да сеслика личност некога ко тек треба да буде личност, овде је посреди једно важнораздобље живота: пубертет, сазнање о свом телу и издвојености, стицање зрелијесамосвести

преко НАКРИВЉЕНИ РЕД КЛАСИКА.

Advertisements