Ознаке

Милошу Црњанском најблискије наше столеће био је XVIII век.Подоста је истраживано отом како је користио архивску грађу и Мемоаре Симеона Пишчевића за своје дело.У Сеобама , је, потом, уочено и присуство граничарске епике (…), али и других песничких извора(….).Атмосфери Друге књиге сеоба, чини ми се, доприноси управо присуство стихова српскеграђанске поезије.

преко СРПСКА ГРАЂАНСКА ПОЕЗИЈА У ДРУГОЈ КЊИЗИ СЕОБА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ / Мирјана Д. Стефановић.

Advertisements