Ознаке

Овде пада у очи да се један полусиров народ додирује с најкултивисанијим баш на ступњу најраскалашније лирике, што нас опет уверава да постоји општа светска поезија и да се она према приликама испољава

преко Ј. В. ГЕТЕ СРПСКЕ ПЕСМЕ.

Advertisements